Detské centrum Slnečnica

Zápis do Materskej školy / Detského centra

na školský rok 2024/2025

 

Súkromná materská škola Slnečnica a Detské centrum Slnečnica Mlynské nivy 44/C, Bratislava

 

prijímajú

 

žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole/detskom centre v termíne

 

od 02.mája 2024 do 18.mája 2024


Viac informácií nájdete na stránke dcslnecnica.com/zápis


Súkromná materská škola Slnečnica je predškolské zariadenie s jasličkami, ktoré je tu pre Vás a Vaše deti od roku 2010. Slnečnica je materská škola s vyučovacím jazykom slovenským obohatená o Krúžok anglického jazyka. Od septembra 2015 je SMŠ Slnečnica zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.

Ideou našej materskej školy je vytvoriť materskú školu rodinného typu s úzkou spoluprácou s rodičmi. Ponúknuť deťom tvorivé a priateľské prostredie bez stresu, aby každé dieťa malo podmienky pre zmysluplnú činnosť, hru a aktívne získavanie poznatkov i skúseností. V spolupráci s rodinou vytvárame školské prostredie, ktoré podporuje sociálnu a emocionálnu pohodu detí prostredníctvom zaujímavých spoločných a  voľno-časových aktivít, čím sa rozvíjajú priateľské vzťahy medzi deťmi, rodičmi a pracovníkmi školy a buduje vzájomná dôvera.

Súkromná materská škola Slnečnica pracuje podľa vlastného školského vzdelávacieho programu „ Slnečnica v roku“. Dieťa sa mení pôsobením edukačného procesu a z našej materskej školy odchádza pripravené na ďalšie školské vzdelávanie. Deti u nás nadobúdajú vedomosti a zručnosti tzv. kompetencie predškoláka, ktoré tvoria základ pri nasledujúcom výchovno-vzdelávacom procese na základnej škole. Cestou prirodzenej výchovy deťom zabezpečujeme správne socializačné zázemie, kde sa učia komunikovať, počúvať sa navzájom, rešpektovať priania a túžby rovesníkov, diskutovať a vstupovať do interakčných vzťahov. Podporujeme a rozvíjame nadanie detí, ich špecifické schopnosti, zručnosti a kreativitu v záujmových krúžkoch. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny i kolektívu.

Veľkosť dvora, vlastný bazén so saunou i interiérové podmienky a vybavenie materskej školy umožňujú našej materskej škole Slnečnica zamerať sa i na zdravý životný štýl u detí a na podporu pohybu ako prevenciu pred obezitou. Deti vedieme k pohybu formou hry obohatenej o muzikoterapiu. Individuálne pohybové zručnosti a schopnosti  detí rozvíjame výcvikom v kurzoch plávania, korčuľovania a lyžovania, rôznymi pohybovo-relaxačnými aktivitami v priebehu roka  (pohybovo – hudobný krúžok, gymnastika, trampolínky,...).

Deti sú vedené i k záujmovej činnosti ako výtvarný, literárno – dramatický, hudobný krúžok, tvorivé dielničky, bubnovačka, canisterapia, hipoterapia,...
Aktívne spolupracujeme so psychológom, logopédom, špeciálnym pedagógom. Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú plne kvalifikovaní ( podľa požiadaviek stanovených platnou legislatívou ), odborne i pedagogicky spôsobilí zamestnanci.
 

Referencie

 • Páči sa mi úžasná ústretovosť pani riaditeľky, kreativita pani učiteľky Janky, tématické týždne boli tiež super! Vládne tu individuálny a láskavý prístup k deťom a deti sú vo veľmi pekných priestoroch. Aj keď má moja dcérka niekedy ťažšie rána, poobede ide vždy zo škôlky spokojná, že bolo dobre. Večer mi povie novú básničku a spomína, čo robila s učiteľkou.

  Zuzana R.

  22-06-2016 21:25

 • Odporúčame škôlku Slnečnica! Naše deti chodili do Slnečnice približne pol roka. Riaditeľka bola veľmi ústretová a páčilo sa nám láskavé rodinné prostredie. Pri prechode na štátnu škôlku sme nemali žiadny problém. Kým iné deti plakali, naše deti už vedeli, aký systém ich čaká.

  Andrej M.

  22-11-2016 09:20

 • Odivujem neuveriteľne rýchlu adaptáciu, očakávali sme väčšie problémy. A je až neuveriteľné, koľko vecí sa naučila za jeden týždeň.

  Miroslava R.

  22-11-2016 09:21