Školné

CENNÍK
 

Celodenná starostlivosť (7:00 – 17:30)

školné škôlka 333 €/mesiac
školné jasle 353 €/mesiac
stravovacia jednotka 2.90 €/ deň

Poldenná starostlivosť (7:00 – 13:00)

školné 233 €/mesiac
stravovacia jednotka  2.50 €/ deň
 


Poplatok z.z. uhradí do 10.dňa daného mesiaca na bankový účet SMŠ Slnečnica alebo v hotovosti.