Školné

CENNÍK
 

Celodenná starostlivosť (7:00 – 17:00)

školné škôlka 333 €/mesiac
školné jasle 353 €/mesiac
stravovacia jednotka 3.30 €/deň

cenník platný od 01.09.2024:

školné škôlka 350 €/mesiac
školné jasle 380 €/mesiac
stravovacia jednotka 3.30 €/deň

Poldenná starostlivosť (7:00 – 13:00)

školné 233 €/mesiac
stravovacia jednotka  2.90 €/ deň

cenník platný od 01.09.2024:

školné 250 €/mesiac
stravovacia jednotka 2.90 €/ deň


Poplatok z.z. uhradí do 10.dňa daného mesiaca na bankový účet SMŠ Slnečnica alebo v hotovosti.