Projekty

I. “Školské ovocie”
 • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského veku pravidelným prijímaním čerstvej ovocnej šťavy a sezónneho ovocia a zeleniny v čerstvom stave,
 • podporiť zdravú výživu a zvyšovať informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.

II.  ”Bezpečná škôlka”
 • zvýšiť bezpečnosť detí z materských škôl v cestnej premávke,
 • zoznámenie detí so základnými pravidlami pohybu v cestnej premávke, spoločne s poskytnutím prostriedkov zvyšujúcich ich pasívnu bezpečnosť,
 • pripraviť deti na samostatný pohyb v okolí ciest a na cestách samotných,
 • zvýšiť povedomie o možných nebezpečných situáciách, do ktorých sa môžu takmer každý deň dostať, a poskytne rady, ako im predchádzať. 

III. “Kniha je môj kamarát”
 • návšteva knižnice - cieľom je rozvoj a podpora gramotnosti a utváranie si trvalého pozitívneho vzťahu ku knihám. 

IV.  „EKOSTOPA“
 • projekt zameraný na environmentálne povedomie dieťaťa.

V. „Psík náš kamarát“
 • stretnutia so psíkmi, pri ktorých sa učíme, ako sa správať ku psom
 • pes pôsobí ako motivačný faktor k pohybovej aktivite zameranej na hrubú i jemnú motoriku tela
 • prevencia pred nevhodným správaním sa ku psom