Pracovné príležitosti

Milí rodičia,

Naše zariadenie je už v prevádzke viac ako 15 rokov a za ten čas sme získali mnoho skúseností a podieľali sa na príprave mnohých našich absolventov, teraz školákov. Naši bývalí škôlkari teraz navštevujú školy ako: Škola pre mimoriadne nadané deti v Bratislave a v Trnave, ZŠ Vazovova, ZŠ Tilgnetova, ZŠ Hlboká, ZŠ Kulíškova, ZŠ Za kasárňou, Evanjelické lýceum v Bratislave, ...
 
Deti v predškolskom veku dokážu prijať oveľa viac informácií, ako v neskoršom veku. Preto ich treba správne stimulovať v rôznych smeroch. Umožníme a naštartujeme Vaše deti do ďalšieho záujmu o dianie okolo seba. Prípadné adaptačné problémy budeme riešiť možnosťou pobytu rodičov v škôlke s deťmi pri navykaní (zvykací program).  
 
Počas celého roka prebiehajú podľa potrieb a záujmu detí a rodičov rôzne spoločensko – športové podujatia, detské besiedky, plavecké kurzy, korčuľovanie, lyžiarske kurzy, pohybový krúžok.
 
Súkromná škôlka Detské centrum je zameraná na prípravu detí pre slovenské základné školy, ale zároveň ponúka anglický jazykový kurz špecializovaný pre deti predškolského veku, ktorých materinský jazyk nie je angličtina, v spolupráci s lektorkou Mgr. Soňou Kristlovou.
 
Hľadáte pre svoje dieťa v centre Bratislavy dobré predškolské zariadenie s kvalitnou predškolskou prípravou, kam by Vaše dieťa mohlo chodiť už od 1 roka?
Tak sme tu aj pre Vás.