Vybavenie školy

Súkromná  MŠ Slnečnica je situovaná v širšom centre Bratislavy, v mestskej časti Ružinov.

Nachádza sa tu päť triedy, ktoré navštevujú deti od 1 do 6 rokov, deti sú rozdelené podľa veku. Naša materská škola je členená na dve časti, na časť pre staršie deti a na časť pre mladšie deti. V obidvoch oddeleniach sa okrem herní pre každú triedu samostatne nachádzajú stabilné spálne, hygienické zariadenia pre deti, detské šatne. Ďalšie priestory tvoria kuchyňa s výdajňou stravy a s jedálňami pre staršie a mladšie deti, dve izolačky, kancelárie, šatne pre personál, sociálne zariadenia pre dospelých, sklady výtvarných a edukačných pomôcok, práčovňa s čistou a špinavou miestnosťou.

Triedy sú veľké, svetlé, zariadené účelovým nábytkom, vhodným pre deti predškolského veku. Každá trieda je vybavená dostatočným množstvom hračiek a učebných pomôcok, ktoré sa pravidelne dopĺňajú. Vybavenosť školy odbornou, metodickou a detskou literatúrou je na dobrej úrovni. Škola je vybavená audiovizuálnou technikou a interaktívnou tabuľou, taktiež sa využíva internet a kopírovacie zriadenie.
 
Exteriér tvorí veľký dvor  so záhradou,  ktorý je rozdelený na časť pre staršie deti  a mladšie deti. Vonkajšie priestory slúžia na pohybové aktivity detí pri pobyte vonku. Dvor je vybavený tromi pieskoviskami, preliezačkami, domčekom i hojdačkami a zatrávnenými plochami.

 

Galéria