Koncoročná besiedka - trieda Margarétky

Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na koncoročnú besiedku triedy Margarétiek, ktorá sa uskutoční dňa 18.06.2019 o 15,30 hod.
 
Kto má chuť a čas môže prospieť mlskami...ďakujeme.
 
Tešíme sa na Vás.