Tekvičkové slávnosti s rodičmi - triedy Sedmokrásky, Púpavky a Zvončeky

"My Vás všetkých radi máme, preto Vás k nám na posedenie voláme".
 
Vážení rodiča, dňa 29.10.2019 o 15,30 hod Vás srdečne pozývame do Slnečnice na tvorivé posedenie.

Potrebné so sebou doniesť: dobrú náladu :), tekvičku a nožík na vyrezávanie tekvičiek 
 
Vstup na tvorivé poobedie len v maskách ( aspoň jeden z rodičov ) :)
 
V prípade, že sa rodič nemôže stretnutia zúčastniť, môže prísť niekto iný v zastúpení, všetci sú vítaní.

Tešíme sa na Vás.