Koncoročné fotografovanie

Vážení rodičia, dňa 16.06.2020 od 09,30 hod sa uskutoční koncoročné fotografovanie tried.

Ďakujeme.