Koncoročné fotografovanie

Vážení rodičia, dňa 26.05.2023 od 09,00 hod sa uskutoční koncoročné fotografovanie tried.

Ďakujeme.