Opäť v Slnečnici - všetko dobré v novom roku

Vážení rodičia, vianočné prázdniny nám skončili a my sa na Vás a Vaše ratolesti tešíme opäť v pondelok 08.01.2018.

Dúfame, že ste prázdniny prežili v pohodovej nálade a do nového roka vstupujete plní elánu a pozitívneho myslenia. 

Vaša Slnečnica