O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách - triedy Zvončeky, Sedmokrásky a Fialky

Vážení rodičia, dňa 09.04.2018 od 08,30 – do 10,00 hod sa bude konať ekovýchovný program „O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách“ za účelom upevnenia témy “Zem – modrá planéta“. Program je zameraný na pozitívne environmentálne cítenie.

Trieda Zvončeky: od 08,30 - 09,15 hod
Trieda Sedmokrásky a Fialky: od 09,15 - 10,00 hod

Tešíme sa.