Predškolské skupinové cvičenia

Vážení rodičia, od 07.10.2019 u mladších predškolákov ( Púpavky ) a predškolákov ( Zvončeky ) začíname so skupinovými cvičeniami pod vedením p. logopedičky a p. psychologičky nasledovne:

Skupinové cvičenia pod vedením p. psychologičky:
- trieda Púpavky: každý piatok od 09,00 - 09,20 hod ( v piatok 11.10.2019 od 11,00 – 11,20 hod )
- trieda Zvončeky: každý štvrtok od 13,30 - 14,30 hod

Skupinové cvičenia pod vedením p. logopedičky:
- trieda Zvončeky: každý utorok a každú stredu od 13,30 – 14,30 hod ( Tréning fonematického uvedomovania si podľa D.B.Elkonina )
od novembra:
- trieda Sedmokrásky: každý utorok od 09,50 - 10,10 hod
- trieda Púpavky: každý utorok od 11,00 - 11,20 hod