Október, mesiac úcty k starším - triedy Sedmokrásky, Púpavky a Zvončeky

Vážení rodičia, dňa 31.10.2019 o 09,30 hod navštívime Ružinovský domov seniorov na Sklenárovej ulici s krátkym vystúpením a darčekom pre všetkých starkých za účelom naplnenia mesačného učebného celku "Október, mesiac úcty k starším."