Nový školský rok 2023/2024

Vážení rodičia, nový školský rok sa začne v pondelok 04.09.2023.

Rozdelenie tried: 
- trieda Fialky – p. učiteľka Dominika (predškoláci)
- trieda Sedmokrásky - p. učiteľka Kristínka (mladší predškoláci)
- trieda Zvončeky - p. riaditeľka (prváčikovia) 
- trieda Margarétky – p. učiteľka Evka a Ľubka (jasličky)        
 
Tešíme sa na Vás a prajeme pohodový vstup do nového školského roka.

Vaša Slnečnica