Novinky

Search Results

 • Otvorená hodina Minigym

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na otvorenú hodinu záujmového krúžku Minigym, ktorá sa koná 26.06.2018 o 15,00 hod v triede Zvončeky. Tešíme sa na Vás.
 • Detské mesto povolaní - triedy Zvončeky, Sedmokrásky a Fialky

  Vážení rodičia, vo štvrtok 17.05.2018 od 09,00 – 11,00 hod navštívime Detské mesto povolaní v Bory Mall za účelom upevnenia témy „Remeselníci“. Odchod detí zo Slnečnice o 08,15 hod, desiata sa presúva na 07,50 hod.
 • Abeland - dedinka remesiel -exkurzia, triedy Fialky, Zvončeky a Sedmokrásky

  Vážení rodičia, dňa 15.05.2023 od 09,00 - 11,00 hod sa uskutoční exkurzia Abelandu v Lozorne za účelom upevnenia témy „Remeselníci“. Odchod autobusom zo SMŠ Slnečnica o 08,00 hod. Tešíme sa.
 • Triedime batérie so Šmudlom - triedy Zvončeky, Sedmokrásky a Fialky

  Vážení rodičia, dňa 27.06.2022 od 09,00 – do 11,30 hod sa bude konať ekovýchovný program „Triedime batérie so Šmudlom“ za účelom upevnenia témy “Zem – modrá planéta“. Témou programu je podporiť pozitívny vzťah k separovaniu
 • O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách - triedy Zvončeky, Sedmokrásky a Fialky

  Vážení rodičia, dňa 09.04.2018 od 08,30 – do 10,00 hod sa bude konať ekovýchovný program „O neporiadnom Šmudlovi a šikovných zvieratkách“ za účelom upevnenia témy “Zem – modrá planéta“. Program je zameraný na pozitívne environmentálne
 • Záhady vesmíru ( triedy Fialky, Sedmokrásky a Zvončeky )

  Vážení rodičia, dňa 19.03.2018 navštívime Atlantis center v Leviciach za účelom upevnenia týždennej témy „Mliečna dráha“. V Atlantis centre sa od 10,00 – 11,30 hod zúčastníme programu „Záhady vesmíru“. Odchod zo Slnečnice o 07,15 hod,
 • Beseda o knihe - Veľkáči

  Vážení rodičia, dňa 05.03.2019 o 09,00 hod sa bude konať beseda "Ako vzniká kniha" v spolupráci s knižným vydavateľstvom Mladé letá. Tešíme sa.
 • Poníky v Slnečnici

  Vážení rodičia, dňa 11.03.2020 v čase od 09,00- 10,00 hod do Slnečnice zavítajú poníky. Tešíme sa.
 • Opäť v Slnečnici - všetko dobré v novom roku

  Vážení rodičia, vianočné prázdniny nám skončili a my sa na Vás a Vaše ratolesti tešíme opäť v pondelok 08.01.2018. Dúfame, že ste prázdniny prežili v pohodovej nálade a do nového roka vstupujete plní elánu a
 • Náhradná hodina plávania

  Vážení rodičia, dňa 13.03.2018 o 10,30 - 11,30hod sa uskutoční náhradná hodina plávania za zrušenú hodinu počas kurzu korčuľovania. V danom týždni prebehne i riadny kurz plávania v piatok od 10,15 - 11,15 hod. Za