Novinky

Search Results

 • Poďakovanie

  Milí rodičia, ďakujeme Vám za hladký priebeh počas prvého týždňa, disciplinovanosť a dodržiavanie všetkých stanovených opatrení a pokynov. Ďakujeme
 • Opätovný nástup - dodržiavanie opatrení

  Vážení rodičia, v pondelok 01.06.2020 opäť začíname, čakáme Vás a tešíme sa na Vás. Pri opätovnom nástupe do škôlky od júna bude potrebné dodržiavať hygienicko - epidemiologické opatrenia zadané ministerstvom školstva a ÚVZ a nutné
 • Zmena otváracích hodín v Slnečnici

  Vážení rodičia, na základe jedného z opatrení zadaných MŠ a ÚVZ, sa od júna 2020 upravuje čas otváracích hodín v Slnečnici, a to od 07,30 - 16,30 hod ( nový otvárací čas bol zvolený na
 • Zápis do Slnečnice na nový školský rok 2020/2021

  Vážení rodičia, zápis do DC Slnečnica a SMŠ Slnečnica na nový školský rok 2020/2021 sa bude konať počas mesiaca máj. Tlačivá žiadosti nájdete na našej webovej stránke pod záložkou Zápis. Prihlášky je možné doručiť mailom,
 • Koronavírus usmernenie: Prerušenie dochádzky pokračuje

  Vážení rodičia, rozhodnutím krízového štábu SR a na základe usmernenia ministerstva školstva sa dochádzka do DC a SMŠ Slnečnica prerušuje od 30.03.2020 do odvolania. Zároveň Vás žiadame, bezodkladne nás informovať, ak by sa u niektorého
 • Slnečnica zatvorená

  POZOR ZMENA: Slnečnica zatvorená: Koronavírus - Usmernenie Vážení rodičia, na odporúčanie a po komunikácií s SPP. a.s., majiteľmi priestorov, ako prevenciu šírenia koronavírusu, pristúpilo DC a SMŠ Slnečnica k zatvoreniu prevádzky v termíne od 11.03.
 • Autorské čítanie - triedy Sedmokrásky, Púpavky a Zvončeky

  Vážení rodičia, dňa 03.03.2020 o 15,00 hod v SMŠ Slnečnica sa bude konať autorské čítanie rozprávky "O Snehuliakovi s horúcim srdcom" s autorkou knihy p. Žigovou. V rámci besedy je možné zakúpiť si i danú
 • Krúžok anglického jazyka - trieda Sedmokrásky

  Vžení rodičia, od 07.01.2020 začína pre triedu Sedmokrásky krúžok anglického jazyka pod vedením lektorky v spolupráci s „Krúžkypredeti“ s metódou výučby Whattsenglish. Krúžok sa bude konať každý utorok a štvrtok od 15,30 - 16,00 hod.
 • Október, mesiac úcty k starším - triedy Sedmokrásky, Púpavky a Zvončeky

  Vážení rodičia, dňa 31.10.2019 o 09,30 hod navštívime Ružinovský domov seniorov na Sklenárovej ulici s krátkym vystúpením a darčekom pre všetkých starkých za účelom naplnenia mesačného učebného celku "Október, mesiac úcty k starším."
 • Predškolské skupinové cvičenia

  Vážení rodičia, od 07.10.2019 u mladších predškolákov ( Púpavky ) a predškolákov ( Zvončeky ) začíname so skupinovými cvičeniami pod vedením p. logopedičky a p. psychologičky nasledovne: Skupinové cvičenia pod vedením p. psychologičky: - trieda