Novinky

Search Results

 • Zápis do Slnečnice na nový školský rok 2020/2021

  Vážení rodičia, zápis do DC Slnečnica a SMŠ Slnečnica na nový školský rok 2020/2021 sa bude konať počas mesiaca máj. Tlačivá žiadosti nájdete na našej webovej stránke pod záložkou Zápis. Prihlášky je možné doručiť mailom,
 • Koronavírus usmernenie: Prerušenie dochádzky pokračuje

  Vážení rodičia, rozhodnutím krízového štábu SR a na základe usmernenia ministerstva školstva sa dochádzka do DC a SMŠ Slnečnica prerušuje od 30.03.2020 do odvolania. Zároveň Vás žiadame, bezodkladne nás informovať, ak by sa u niektorého
 • Slnečnica zatvorená

  POZOR ZMENA: Slnečnica zatvorená: Koronavírus - Usmernenie Vážení rodičia, na odporúčanie a po komunikácií s SPP. a.s., majiteľmi priestorov, ako prevenciu šírenia koronavírusu, pristúpilo DC a SMŠ Slnečnica k zatvoreniu prevádzky v termíne od 11.03.
 • Autorské čítanie - triedy Sedmokrásky, Púpavky a Zvončeky

  Vážení rodičia, dňa 03.03.2020 o 15,00 hod v SMŠ Slnečnica sa bude konať autorské čítanie rozprávky "O Snehuliakovi s horúcim srdcom" s autorkou knihy p. Žigovou. V rámci besedy je možné zakúpiť si i danú
 • Krúžok anglického jazyka - trieda Sedmokrásky

  Vžení rodičia, od 07.01.2020 začína pre triedu Sedmokrásky krúžok anglického jazyka pod vedením lektorky v spolupráci s „Krúžkypredeti“ s metódou výučby Whattsenglish. Krúžok sa bude konať každý utorok a štvrtok od 15,30 - 16,00 hod.
 • Október, mesiac úcty k starším - triedy Sedmokrásky, Púpavky a Zvončeky

  Vážení rodičia, dňa 31.10.2019 o 09,30 hod navštívime Ružinovský domov seniorov na Sklenárovej ulici s krátkym vystúpením a darčekom pre všetkých starkých za účelom naplnenia mesačného učebného celku "Október, mesiac úcty k starším."
 • Predškolské skupinové cvičenia

  Vážení rodičia, od 07.10.2019 u mladších predškolákov ( Púpavky ) a predškolákov ( Zvončeky ) začíname so skupinovými cvičeniami pod vedením p. logopedičky a p. psychologičky nasledovne: Skupinové cvičenia pod vedením p. psychologičky: - trieda
 • Rodičovské stretnutie, triedy Sedmokrásky a Fialky

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na rodičovské stretnutie, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2023 o 16,00 hod, triedy Sedmokrásky a Fialky. Ďakujeme za účasť
 • Rozlúčka s predškolákmi - trieda Púpavky

  Vážení rodičia, srdečne pozývame jedného z rodičov na koncoročnú besiedku, ktorá sa uskutoční dňa 22.06.2021 o 15,30 hod. Vzhľadom k opatreniam poprosíme nenosiť mlsky. Tešíme sa na Vás.
 • Kurz lyžovania - škôlkari

  Vážení rodičia, v prípade vhodných snehových podmienok je kurz lyžovania naplánovaný na termín od 27. – 31.01.2020. Cena kurzu: Sedmokrásky: 105,-Eur/kurz Púpavky a Zvončeky: 75,- Eur/kurz. Kurz sa bude hradiť až po ukončení kurzu (