Okienko nášho logopéda

Mgr. Kurčíková Katarína

E-mail: logoped@dcslnecnica.com
2014 - ukončené vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave odbor Logopédia s titulom Mgr.
Odborná prax počas štúdia 2009-2014:

Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami reči a učenia
Rázštepové centrum, Klinika plastickej chirurgie UN Ba - Ružinov
Centrum pre dysfluencie, SZU
ZŠI pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou - Vlastenecké námestie (BA)
Základná škola - Jelenia (BA)
Ambulancia klinickej logopédie, PaedDr. Júlia Papcová - Poliklinika Karlova Ves
Ambulancia klinickej logopédie, PaedDr. Ľudovíka Šimková - Poliklinika Antolská
Oddelenie dlhodobo chorých FNsP Ružinov
Základná škola internátna pre deti s NKS - Lučenec


Logopedický rozvrh
Pondelok: 07:00 – 15:00 hod         
Utorok : 07:00 – 15:00 hod
Streda : 07:00 - 15:00 hod

+ konzultácie individuálne po dohovore s p. logopedičkou

Skupinové logopedické cvičenia pre šk. rok 2016/2017


Trieda Púpavky

- Utorok 09,00 – 09,20 hod 1.skupina
- Streda 09,00 – 09,20 hod  2. skupina

 
Trieda Sedmokrásky


- Streda 09,30 – 09,50 hod

 
Trieda Fialky


- Streda 10,00 – 10,20 hod

 
Trieda „Bluebellky“


- Pondelok 13,30 – 14,30 hod 1. skupina ( Filipko, Stelka ., Stellka P., Saška, Peťka, Linduška, Alexko )
- Utorok 13,30  - 14,30 hod 2. skupina ( Jakubko, Tamarka, Jurko, Wanesska, Radko, Sofinka )
 
 • Logopedické témy podľa skupiniek
 • Prečítajte si zaujímavé články z logopedickej praxe
 • Predškolská príprava podľa D.B. Elkonina, Škola pozornosti
 
V prípade otázok kliknite sem
 

Skupinové programy


Pri skupinových programoch sa deti učia medzi sebou spolupracovať, komunikovať, ale tiež vymieňať si role „poslucháča a rozprávača“.
Pracujeme v skupinkách približne po 6-8 detí.
 
 • OROMOTORICKÉ CVIČENIA
 • ROZVÍJANIE NARATÍVNYCH SCHOPNOSTÍ (sekvencovanie a následnosť deja)
 • ROZŠIROVANIE SLOVNEJ ZÁSOBY A PREHOVOROV
 • STIMULÁCIA GRAMATICKÉHO POROZUMENIA
 

Individuálne cvičenia


Individuálne logopedické cvičenia sú obsahom prispôsobené každému dieťaťu podľa jeho individuálnych potrieb.
 
 • OROMOTORICKÉ CVIČENIA
 • KOREKCIA CHYBNEJ VÝSLOVNOSTI
 • DYCHOVÉ CVIČENIA
 • NÁCVIK FONEMATICKEJ DIFERENCIÁCIE (sluchového rozlišovania hlások)
 • ROZVOJ SLOVNEJ ZÁSOBY
 • STIMULÁCIA NARUŠENÉHO VÝVINU REČI
 • INTERVENCIA PORÚCH PLYNULOSTI REČI
 • RANÁ INTERVENCIA (podľa Laheyovej)